3de Platinum Odmašćivač

3de Platinum Odmašćivač rešiće vaše probleme sa zamašćenim površinama.

               

    Bar kod 3870022008301

     Rok trajanja 3 god.

     750 ML

LISTA O SASTAVU DETERGENTA
prema Pravilniku o detergentima
("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
Naziv detergenta:
3de Platinum Odmašćivač

Podaci o uvozniku i distributeru:

ENERGOTRADE DOO BEOGRAD
Dimitrija Tucovića 52 11000 Beograd-Zvezdara Srbija
Tel: +381 11 21 82 484 office@energotrade.co.rs www.energotrade.rs


Podaci o proizvođaču:


DITA 1977 INDUSTRIJA DETERDŽENATA d.o.o.
Husinskih rudara bb
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 312 310
info@dita.ba
www.dita.ba
Hemijski naziv ili naziv po IUPAC nomenklaturi
2-butoksietanol
Natrijum metasilikat pentahidrat
Alkohol, C12-15, razgranati i linearni
etoksilat
kalijumove soli kokosovih masnih kiselina
Benzensulfonska kiselina, mono-C10-13-alkil derivatna jedinjenja sa etanolaminom
Fosfonska kiselina, (1-hidroksietiliden) bis
(R)-p-menta-1,8-dien