3De– Svježina mora

3DE Platinum Podovi, sredstvo za čišćenje podova. Održava higijenu te izvandredno čisti Vaše podove i daje im besprijekoran sjaj. Namenjen je svim vrstama podova.


    Bar kod 3870022008202

     Rok trajanja 3 god.

    Količina 1L

LISTA O SASTAVU DETERGENTA
prema Pravilniku o detergentima
("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
Naziv detergenta:
3de PLATINUM PODOVI- Svježina mora
Podaci o uvozniku i distributeru:

ENERGOTRADE DOO BEOGRAD Dimitrija Tucovića 52 11000 Beograd-Zvezdara Srbija Tel: +381 11 21 82 484 office@energotrade.co.rs www.energotrade.rs

Podaci o proizvođaču:


DITA 1977 d.o.o.
Husinskih rudara bb
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 312 310
kontrola@dita.ba
www.dita.ba
Hemijski naziv ili naziv po IUPAC nomenklaturi

Voda
Akloholi, C12-15-razgranati I linearni, etoksilovani
Miris
Vodeni rastvor 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on
Piridin-2-tiol 1-okid, natrijumova so
α-heksilcinamadehid