3de Platinum Univerzalno sredstvo

3de Platinum Univerzalno sredstvo namenjeno je svim vrstama površina u vašem domu, stim da njegova formula neće nauditi ni jednoj površini, a rezultat čišćenja ostaje besprekoran.

               

    Bar kod 3870022008325

     Rok trajanja 3 god.

    750 ML

LISTA O SASTAVU DETERGENTA
prema Pravilniku o detergentima
("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
Naziv detergenta:
3de Platinum Univerzalno sredstvo
Podaci o uvozniku i distributeru:

ENERGOTRADE DOO BEOGRAD Dimitrija Tucovića 52 11000 Beograd-Zvezdara Srbija Tel: +381 11 21 82 484 office@energotrade.co.rs www.energotrade.rs

Podaci o proizvođaču:


DITA 1977 d.o.o.
Husinskih rudara bb
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 312 310
kontrola@dita.ba
www.dita.ba
Hemijski naziv ili naziv po IUPAC nomenklaturi

Voda
2-butoksietanol
Etanol
Miris