Air Freshener – Harmony

Deon Air Freshener osveživači vazduha su prirodni aromatični mirisi koji će svaki trenutak proveden u prostoriji učiniti posebnim. Savršena kombinacija posebno odabranih sastojaka Deon Air Freshener osveživača idealna je za opuštanje i prijatan ugođaj u Vašem domu, koji omogućava da uistinu uživate u blagom delovanju nežnih prirodnih mirisa.


    Bar kod 3870022008943

     Rok trajanja 3 god.

    250 ML

LISTA O SASTAVU DETERGENTA
prema Pravilniku o detergentima
("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
Naziv detergenta:
DEON Air Freshener – Harmony
Podaci o uvozniku i distributeru:

ENERGOTRADE DOO BEOGRAD Dimitrija Tucovića 52 11000 Beograd-Zvezdara Srbija Tel: +381 11 21 82 484 office@energotrade.co.rs www.energotrade.rs

Podaci o proizvođaču:


DITA 1977 d.o.o.
Husinskih rudara bb
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 312 310
kontrola@dita.ba
www.dita.ba
Hemijski naziv ili naziv po IUPAC nomenklaturi

Voda
Alkoholi, C12-13- razgranati i linearni, etoksilovani
Miris
Vodeni rastvor 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on
Benzil salicilat
2-(4-terc-butilbenzil)
propionaldehid
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on
α-heksilcinamadehid
α-metil-1,3-benzodioksol-5-propionaldehid
Linalool
geraniol