DEON – Satin Soft 1L        

DEON Omekšivači odišu privlačnim i trajnim mirisima, dizajnirani su da istaknu nezaboravnu privlačnost i neodoljivu, jedinstvenu senzualnost u svakom od nas. Nagradite svoja čula i odeću novim, čarobno mirisnim omekšivačima dizajniranim od strane eksperata za parfeme, koji će svojim mirisom očarati sve one oko vas, ostavljajući dugotrajno senzualno iskustvo.


    Bar kod 3870022008622

     Rok trajanja 3 god.

    Količina 1L

LISTA O SASTAVU DETERGENTA
prema Pravilniku o detergentima
("Sl. glasnik RS", br. 25/2015)
Naziv detergenta:
DEON Softeners Satin Soft
Podaci o uvozniku i distributeru:

ENERGOTRADE DOO BEOGRAD Dimitrija Tucovića 52 11000 Beograd-Zvezdara Srbija Tel: +381 11 21 82 484 office@energotrade.co.rs www.energotrade.rs

Podaci o proizvođaču:


DITA 1977 d.o.o.
Husinskih rudara bb
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 312 310
kontrola@dita.ba
www.dita.ba
Hemijski naziv ili naziv po IUPAC nomenklaturi
Voda
Esterifikacioni proizvodi masnih kiselina, C16-18 (parni brojevi) i C18 (nezasićeni) sa trietanolaminom, dimetil sulfat kvaternizovanim
Makroemulzija modifikovanog siloksana
Miris
propan-2-ol
Katjonski akrilni homopolimer dispergovan u estru
Kalcijum hlorid
Vodeni rastvor 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on
Linalool
kumarin
2-(4-terc-butilbenzil)
propionaldehid
Benzil salicilat
Boja